Hradní muzeum, Státní hrad a zámek Český Krumlov

V objektu Hrádku v areálu hradu a zámku Český Krumlov byla relizována rozsáhlá a citlivá rekonstrukce, respektující památkovou hodnotu stavby. Obnovené prostory nyní slouží jako Hradní muzeum.

 Hrádek je nejstarší částí krumlovského hradu. Spočívá na skále vystupující strmě nad řekou Vltavou. Jádro paláce je gotické. Je bohatý na mnoho významných architektonických detailů jako například vstupní gotický portál do věže, renesanční klenby a řada dalších. Předposlední vladař rodu Rožmberků, Vilém z Rožmberka, nechal přestavět Hrádek v rámci přestavby celého hradu na renesanční zámek.

Záměrem projektu s rozpočtem cca 40 miliónu korun bylo oživit komplex Hrádku a v jeho interiérech prezentovat vzácné artefakty ze zámeckých depozitárních fondů. Stavební a technický stav místností budovy hrádku byl před zahájením obnovy velmi neutěšený. Restaurátorský průzkum však odhalil v interiérech pestrou škálu barevné a dekorativní výmalby, kterou se velmi citlivým způsobem podařilo obnovit.

Společnosti Vidox bylo za rekonstrukci Hráku uděleno Čestné uznání PRESTA 2010 „za zvolení konzervativní metody obnovy památky. Koncepce spočívá v restaurování, dílčím doplnění a konzervaci omítek, dlažeb, truhlářských a zámečnických prvků apod.,s důrazem kladeným na zachování jejich patiny a povrchového opotřebení. V maximální míře uchová autenticitu a paměť objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstukci

Hrádku, který je součástí Státního hradu a zámku v Českém Krumlově, Národní kulturní památky, porota vyzdvihuje toto dílo i pro citlivý a pokorný přístup všech účastníků obnovy vnitřní části objektu.”

Projektant: GIRSA AT s.r.o.

Objednatel: Národní památkový ústav Praha

Realizováno: 2009 – 2010