Hasičská zbrojnice Kardašova Řečice

Jedná se o výstavbu objektu nové požární zbrojnice a to včetně zřízení nových přípojek na inženýrské sítě, provedení navazujících zpevněných ploch, nového oplocení a věže na sušení hadic. Pro sbor dobrovolných hasičů tak vnikla budova o dvou podlažích, která  je navržena ze dvou objektů, které jsou propojeny spojovacím krčkem – chodbou. První objekt je jednopodlažní a je určen k parkování hasičských vozidel a pro uskladnění techniky. Na tento objekt navazuje spojovací krček, který jej propojuje s hlavním objektem – zbrojnicí.  Hlavní objekt je dvoupodlažní, kdy 1.NP objektu je dále rozděleno na byt správce objektu, technickou místnost a šatny vč. hygienického zázemí pro muže, ženy a ZTP a v neposlední řadě také doskočiště skluzné tyče. 2 NP je celé vyčleněno pro požární zbrojnici. Je zde navržena školící místnost, technická místnost, kancelář, odpočívárna, potřebné hygienické zázemí, skluzová šachta s tyčí a dále malá terasa.  

Rozhodnutím města Kardašova Řečice vzniklo tolik potřebné zázemí pro sbor dobrovolných hasičů místního dobrovolnického sboru, který́ velmi dobře funguje nejen v oblasti prevence požárů, ochrany lidských životů̊ a majetku, ale také́ v oblasti společenských aktivit, které́ ve městě̌ pořádají. Navíc ze stavebního hlediska vznikla velmi zajímavá stavba, která jistě stojí za povšimnutí.

Projektant:  

Objednatel: Město Kardašova Řečice

Realizováno: 02/2019 – 01/2020