Stezka Třeboň – Nová Hlína

Vybudování stezky v Třeboni–Nové Hlíně realizovala třeboňská divize stavební společnosti Vidox v roce 2013. Součástí zakázky byly zemní práce, pokládka konstrukčních vrstev ze štěrkodrti, výstavba železobetonové konstrukce opěrné betonové zdi, vybudování pozinkového ocelového zábradlí včetně kotev a ocelových svodidel.

Projektant: WIZNER AA architektonický ateliér 

Objednatel: Město Třeboň 

Realizováno: 2013