Administrativní budova Isotherm, Kaplice

Objekt administrativní budovy je včleněn do hmoty severozápadního průčelí stávajících výrobních objektů společnosti ISOTHERM s přímou provozní návazností na tyto objekty. Svým architektonickým zpracováním administrativní budova reprezentuje výrobní program společnosti, která se zabývá především výrobou izolačních skel.

Objekt je pojat maximálně industriálně s ohledem na principy moderní architektury, s využitím maxima prosklených ploch jak na fasádě, tak v interiéru. Zajímavě je řešena střecha objektu, která je plochá s proskleným světlíkem nad kruhovým schodištěm.

Stavba byla oceněna 1. cenou v soutěži PRESTA, prestižní stavba jižních Čech 2004–2006 v kategorii Občanské a průmyslové stavby – novostavby „za kvalitní architekturu firemního centra prezentující výrobní sortiment firmy”. Porota ocenila užítí skla a oceli, které určují svěží ráz exteriéru i interiéru budovy, dotváří osobitou atmosféru a pravdivě vypovídají o vnitřní funkční náplni výrobního areálu.

Projektant: Atelier D.N.A. spol. s r.o., Č. Budějovice

Objednatel: ISOTHERM s.r.o.

Realizováno: 2004–2005