Bývalá Schwarzenberská lesovna, Bližší Lhota

Objekt bývalé Schwarzenberské lesovny je usazen v klidné části šumavské přírody. V minulosti sloužil vedoucímu polesí a hajným, kteří spravovali lesní hospodářství pro jeho majitele, knížete Schwarzenberga. Lesovna se nachází na svahu směrem k Lipenské nádrži, v blízkosti Horní Plané. Tvoří ho hlavní budova (zámeček), hospodářské budovy, stodoly a stáje.

V Lesovně měly být původně vybudovány bytové jednotky, investor však záměr přehodnotil a zřídil zde apartmánový hotel Knížecí cesta. Celý objekt byl opravován dle autentických dobových fotografií a záznamů do podoby, kterou měl v 18. století. V interiérech nalezené zbytky původních výmaleb byly zrekonstruovány do původního stavu. Drsnější šumavské klima si vynutilo rozplánování prací tak, aby všechny podstatné stavební úkony proběhly během krátkého letního období. Součástí paralelních venkovních úprav byla i specifická rekonstrukce rybníka, který se nachází za hlavní budovou. Veškerá venkovní architektura a jednotlivé stavební prvky musely být provedeny tak, aby ladily s okolní šumavskou přírodou. Na obnovu se používal tradiční materiál: kámen, dřevo a cihla, který zdůrazňuje lokální stavební tradici.

Projektant: Ing. arch. Tomáš Novák

Projektant: SP Studio s.r.o.

Objednatel: Mactra a.s.

Realizováno: 2015 – 2016