Chráněné bydlení, Lomnice nad Lužnicí

Novostavba objektu pro sociální bydlení byla realizována v rámci projektuTransformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.Realizovaný objekt chráněného bydlení má charakter přízemního rodinného domu s plně využívaným podkrovím a je určen pro 2 domácnosti po 6 klientech. Dům má dva samostatné vstupy do každé domácnosti.

Jedna domácnost je situována v přízemí domu, druhá v podkroví. Obě domácnosti jsou určeny pro klienty se střední a nízkou mírou podpory. Součástí výstavby objektu byly zdravotní instalace, instatalace plynového vytápění a vzduchotechniky, elektroinstalace, a vybudování retenčních systémů pro likvidaci dešťové vody. Součástí objektu jsou i zpevněné plochy ze zámkové dlažby a sadové úpravy.

Projektant: IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Objednatel: Jihočeský Kraj

Realizováno: 2014 – 2015