Horská chata, Kleť

Objekt Tereziny horské chaty na hoře Kleť je přístavbou schwarzenberské rozhledny z poloviny 19. století. Horská chata vyrostla vedle legendární rozhledny v roce 1925 na nejvyšším vrcholu Blanského lesa, ve výšce 1084 m nad mořem. Po dobu své existence prošel objekt, který je jedním z nejnavštěvovanějších míst na Českobudějovicku, mnoha proměnami, nicméně jeho stav byl celkově velmi zanedbaný.

V roce 2006 bylo proto s podporou fondů Společného regionálního operačního programu přistoupeno k důkladné rekonstrukci.

Budova je třípodlažní. Parter je vystavěn z kamenného kvádrového zdiva. Druhé podlaží je realizováno dřevěnou roubenou konstrukcí a je zastřešeno valbovými střechami s podélnými pásy vikýřů, které prosvětlují pokoje v podkroví. Chata si i po radikální přestavbě zachovala původní tvář a charakteristickou srubovou konstrukci. Původní střešní krytina byla nahrazena krytinou z měděného plechu. Během rekonstrukce bylo dbáno na maximální zachování původních prvků, např. oken, dveří, stropních trámů a roubené konstrukce.  Poškozené části byly opraveny a upraveny tak, aby odpovídaly současným požárním požadavkům.

Prostory suterénu byly přebudovány na novou restauraci s kapacitou 40 míst. Původní restaurace ve 2. podlaží zůstala dispozičně zachována. Vnitřní zařízení v objektu bylo radikálně zmodernizováno, sama stavba si však zachovala tradiční, osobitý vzhled. Přestavba byla prováděna s maximálním respektem k autenticitě a historickému rázu budovy. Přesto se podařilo přizpůsobit její provoz  i pro hendikepované návštěvníky. Projekt byl oceněn čestným uznáním Presta Jižní Čechy 2006–2008 za velmi citlivě provedenou rekonstrukci a zachování původních stavebních prvků i přírodních materiálů.

Projektant: SP Studio s.r.o., Ing. Pavel Pecha

Objednatel: JUDr. Ladislav Faktor

Realizováno: 2006 – 2007