Jihočeské muzeum, České Budějovice

Monumentální objekt Jihočeského muzea v Dukelské ulici a na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích byl vybudovaný v letech 1899 až 1901 v novorenesančním slohu a otevřen v roce 1903.

Rozsáhlá rekonstrukce respektovala hmotové a prostorové řešení muzea. Muzejní palác dostal při opravě nové krovy, střechu, atypická okna, nová je i půdní vestavba, fasáda a vchod, celá budova je navíc bezbariérově přístupná. Zrekonstruovány byly energetické a technologické sítě. Přestavbou se budova vrátila více ke své původní podobě. Na jednobarevné fasádě opět vynikly plastické prvky. Výstavní sály se rozšířily i do někdejších kanceláří a depozitářů.  Přibylo i vzdělávací a výchovné centrum.

Přestavba akceptovala nové trendy v komponování výstavních expozic. Současně však zachovala či obnovila maximum původních prvků a prodloužila životnost objektu o dalších sto let.

Projektant:  SP STUDIO, s. r. o.

Objednatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Realizováno: 2013 – 2014