Jižní terasy, Český Krumlov

Projekt revitalizace Jižních teras v Českém Krumlově zpřístupnil prostor obyvatelům a návštěvníkům města a umožnil mu plnohonotně plnit funkci veřejného prostranství. Systém cest a pěšin byl upraven, doplněn a obnoven podle dochovaných historických pramenů.

Současně jsou Jižní terasy vybaveny novým mobiliářem, bylo instalováno nové veřejné osvětlení a kamerový systém. Při přípravě i provádění projektu bylo dbáno na zachování a zhodnocení dendrologického, ekologického a kulturně-historického potenciálu tohoto území.

Projektant: SP STUDIO, s.r.o., Český Krumlov

Objednatel: Město Český Krumlov

Realizováno: 2014 – 2015