Klášter minoritů a sv. Kláry, Český Krumlov

Klášter minoritů a sv. Kláry v centru Českého Krumlova je po krumlovském zámku svou historickou hodnotou, velikostí a zpracováním nejvýznamnější stavbou ve městě. Komplex sestává z několika propojených architektonických celků: kostela Božího těla a Panny Marie Bolestné, kláštera minoritů, konventu bekyň, kaple Panny Marie Einsiedelnské, klášterních zahrad a zahradního altánu.

Od svého založení (1350) byl po řadu staletí centrem duchovního života v Krumlově a okolí. Proběhla tu řada přestaveb, střídala se období, kdy klášter vzkvétal, s obdobími úpadku. Roku 1950 byl klášter zrušen a sloužil převážně jako sklad. Po roce 1989 si město Český Krumlov areál pronajalo od řádu křížovníků a začalo připravovat celkovou revitalizaci. Celková revitalizace vyžadovala citlivý přísup k historickému organismu, konzervačně restaurátorskou obnovu, zachování celistvosti a výjimečné architektonické hodnoty areálu a uzpůsobení objektů pro budoucí využití ke kulturně vzdělávacím účelům a odpočinkové funkci.

Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., IKP Consulting Engeneers, s.r.o.

Objednatel: Město Český Krumlov

Realizováno: 2014 – 2015