Klášter minoritů, Český Krumlov

Historický objekt založený ve 14. stol., zapsaný v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, se nachází v Městské památkové rezervaci Český Krumlov. Oplývá množstvím cenných stavebně-historických detailů, při jejichž opravě bylo nutné postupovat s nejvyšší opatrností. Po postupné celkové rekonstrukci je využíván pro účely SUPŠ svaté Anežky České.

V letech 2005–2006 proběhla rekonstrukce čtyřkřídlého patrového objektu tzv. menší konvent bekyň, který navazuje na velký ambit bývalého kláštera. V objektu se nachází celá řada cenných detailů, jejichž rekonstrukci byla věnována velká pozornost. Během přestavby došlo k objevu vzácných gotických maleb z 1. poloviny 15. století v křížové chodbě. Ve 3 nikách byly zachovány ve velice dobrém stavu a to i s kompletní barevností, která se u těchto maleb málokdy vyskytuje. Ikonograficky se jedná o historii cisterciáckého řádu a jeho nejvýznamnějších světců. Tyto malby byly nalezeny pod celou řadou vrstev maleb a byly složitě zrestaurovány.

Ve východní části ambitu byla ponechána a zprezentována původní gotická cihelná dlažba, jediná svého druhu v Českém Krumlově. Stejně tak  byly rekonstruovány další dlažby: valounkové a šestihrané. V ateliérech, učebnách a kancelářích školy zůstala zachována původní dispozice místností. Původní dřevěné podlahy, schodiště a výplně otvorů byly zachovány a repasovány, popř. nahrazeny řemeslně velmi kvalitně zpracovanými replikami. V Rajské zahradě byly kompletně zrestaurované fasády a objekt byl zbaven nevhodných dostavků a vestavků. Rekonstrukce obdržela Čestné uznání 2006 Presta Jižní Čechy 2004–2006.

Projektant: SP studio s.r.o.

Objednatel: Město Český Krumlov

Realizováno: 2005 – 2006