Krčínův dům, Kájovská 54, Český Krumlov

Goticko-renesanční Krčínův dům s jádrem ze 14. století, patří k nejzajímavějším budovám centra Českého Krumlova. Název domu je odvozen od jména rožmberského regenta a významného českého rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, o němž se traduje, že dům vlastnil.

Dvoupatrový nárožní objekt s malovaným renesančním průčelím prošel ve třetí čtvrtině 16. století radikální renesanční přestavbou. Pozornost vyvolávají zvláště bohatě malované fasády s převahou ornamentální výzdoby, figurálních motivů a s karyatidami.

Po citlivé a precizní rekonstrukci v roce 2011 patří tento dům k nejatraktivnějším a nejreprezentativnějším krumlovským pamětihodnostem.

Společnosti Vidox bylo za rekontrukci Krčínova domu uděleno Čestné uznání PRESTA 2012: „za  velmi citlivou a zdařilou rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších goticko-renesančních staveb v historické části Českého Krumlova. V průběhu celkové rekonstrukce objektu byly restaurátorsky odkryty a za použití současných technologií zcela obnoveny kromě bohatě malované fasády i rozsáhlé plochy zdobených dřevěnýchstropů a fresek.”

Projektant: SP STUDIO, s.r.o., Český Krumlov

Objednatel: KRUM-INVEST a.s., Český Krumlov

Realizováno: 2011