Kulturní dům Trhové Sviny

Nová přístavba sálu k objektu Kulturního domu v Trhových Svinech zvýšila variabilitu budovy. Technicky náročné bylo ukotvení základových pasů a patek v různých hloubkách podle únosnosti podloží a řešení konstrukce členitého a prolínajícího se obloukového zastřešení.

Stavba získala ocenění Čestné uznání PRESTA 2012 „za technicky zvládnuté provedení neobvyklého řešení stavby v oblasti zakládání, za řemeslné zpracování poměrně členité střešní konstrukce vzniklé prolínajícími se válcovými plochami z dřevěných lepených obloukových nosníků a detailní zvládnutí příjemného víceúčelového interiéru.”

Projektant:  Ing. Jaromír Vinický

Objednatel: Město Trhové Sviny

Realizováno: 2011