Magna Cartech, České Velenice

Rozšíření a úpravy areálu firmy Magna Cartech s r.o. v Českých Velenicích realizovala třeboňská divize stavební společnosti Vidox v roce 2011. Součástí realizovaného projektu byla výstavba haly H11, skladu výrobků a expedice, přemístění objektu stávající vrátnice, úprava administrativního přístavku u haly H4+H6.

Též realizace požárních únikových cest, výstavba komunikací a zpevnění ploch,  přípojek a přeložek dešťové a splaškové kanalizace, konečné terénní a sadové úpravy, oplocení, výstavba vjezdových bran a vstupů.

Projektant: INECO CZ , spol. s r.o. 

Objednatel: Magna Cartech spol. s r.o.   

Realizováno: 2011