Most přes Opatovickou stoku, Branná

Stavbu mostu přes Opatovickou stoku v katastru obce Branná realizovala třeboňská divize stavební společnosti Vidox v roce 2013. Součástí zakázky byly zemní práce, plošné založení rámové konstrukce, stěny a přičele rámu ze železobetonu včetně výztuže, přímo pojížděná izolace, izolace spodní stavby a instalace ocelového dvoumadlového zábradlí.

Projektant: M.I.S. a.s.

Objednatel: Swietelsky stavební s r.o.    

Realizováno: 2013