Nástavba a přístavba administrativní budovy a školicího střediska EWAC spol. s r.o. 

Požadavkem investora bylo koncipovat novou přístavbu a nástavbu stávajícího objektu tak, aby tyto úpravy byly kompozičně integrovány se stávajícím objektem a aby opticky tvořily jeden celek bez patrného rozlišení, kde se jedná o konstrukce původní a kde o konstrukce nové. Tohoto bylo dosaženo zvolenou koncepcí nástavby 2NP s částečně prosklenými fasádami, kde jejich rastr navazuje na polohu stávajících oken v 1NP. Mezi prosklenou částí a halou, která na objekt přímo navazuje v jeho severní části, pak vznikla vertikála „těžké“ neprosklené hmoty, která funguje částečně jako oddělení hmoty haly a hmoty administrativního a školícího objektu a částečně má za úkol dynamizovat jeho horizontální uspořádání. Tato vertikální hmota byla ještě umocněna výrazně vertikálními plastickými prvky na fasádě, které jsou technicky využity pro skrytí dešťových svodů a svodů hromosvodu. Prosklená hmota 2NP a prosklená hmota přístavby vstupu má za cíl opticky celkovou hmotu objektu odlehčit. Celkově jsou hmota a tvar objektu pojaty v duchu moderní architektury s důrazem na reprezentativnost a eleganci vnějšího vzhledu. Barevně je objekt pojat tak, aby zapadl do stávající koncepce areálu.

 

 

Moderní pojetí architektury s propojením skla a „těžké“ hmoty se zajímavými plastickými prvky na fasádě, důraz na reprezentativnost a eleganci, oddělní výroby a administrativy na straně jedné a na straně druhé důraz na integraci nového objektu tak, aby nebylo viditelné napojení na objekt stávající. 

Projektant:  

Objednatel: EWAC spol. s r.o.

Realizováno: 08/2017 – 01/2018