Radniční 29, Český Krumlov

Středověký objekt byl rekonstruován s mimořádnou péčí o výtvarné pojetí celého domu. Zachovalé, slohově rozmanité stavební prvky byly rekonstruovány za použití věrohodných dobových podkladů a tradičních technologií a uvedeny do podoby, v níž vytvořily jedinečnou symbiózu. V maximální míře byla respektována dochovaná prostorová struktura a složitá vrstevnost domu.

Nepreferovala se přitom žádná vývojová fáze, veškerým slohovým projevům byla přisouzena stejná důležitost. Chybějící výplňové prvky byly doplněny formou kopií či rekonstrukcemi dle místní analogie. Restaurované či v náznaku obnovené nástěnné výmalby vytváří symbiózu středověkých, barokních, klasicistních i pozdějších přístupů.

Díky uplatnění konzervační metody zůstalo zachováno historické souvrství omítek a nátěrů. Mezi nejvýznamnější nálezy v průběhu rekonstrukce patří bezesporu rozměrné nástěnné malby ve vstupní síni hlavního traktu, monumentální figurální kompozice se čtyřmi světicemi a sv. Kryštofem a výsek hvězdného nebe na klenebním pasu, které pocházejí z druhé poloviny 14.století, a zařazují se mezi nejstarší doklady výtvarného projevu v Českém Krumlově.

Stavba byla oceněna čestným uznáním v soutěžní přehlídce Presta Jižní Čechy za období 2000–2002.

Projektant: Girsa AT s.r.o.

Objednatel: Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.

Realizováno: 2001–2002