Oprava fasádního pláště Budějovické brány v Českém Krumlově

Rádi bychom mezi realizovanými projekty zmínili realizaci zakázky, která sice nebyla zakázkou významnou co do velikosti, ale určitě z pohledu důležitosti pro město Český Krumlov byla zakázkou významnou.

Jedná se o opravu fasádního pláště Budějovické brány v Českém Krumlově.  

Budějovická brána je nejmladší a zároveň jedinou dochovanou městskou branou z původních devíti. Byla vybudována z popudu Petra Voka z Rožmberka stavitelem Dominikem Comettou v letech 1598 až 1602 a chránila Latrán ze severu.

Český Krumlov měl původně devět bran, které byly součástí městského opevnění. Osm z nich bylo  v 19. století postupně zbořeno a jako jediná zůstala právě Budějovická. Mezi ostatními krumlovskými branami, jejichž vzhled je zčásti znám z historických vyobrazení, vynikala smělým architektonickým řešením a renesanční malířskou výzdobou.

Naše společnost provedla opravu a restaurování omítkových vrstev, nátěru, kvádrového průčelí, římsy a v neposlední řadě i okenních výplní.

 Pozoruhodný je u Budějovické brány koncept dvojího výrazu, spočívající v odlišném řešení průčelí směrem do města a směrem vnějším. Vnější kvádrované průčelí s cimbuřím a zahroceným břitem věže vytváří dojem masivního opevnění a odrazuje nepřítele. Naopak červeně zbarvené průčelí do města se slunečními hodinami a hravými renesančními ornamenty kolem oken nastavuje obyvatelům města přívětivou tvář.

Projektant:  

Objednatel: Město Český Krumlov

Realizováno: 09/2017 – 11/2017