Gymnázium v Třeboni – půdní vestavba

V nové půdní vestavbě byl vybudován nový chemický areál (učebna, laboratoř, váhovna, sklad chemikálií a kabinet pro učitele) a areál cizích jazyků (3 učebny a kabinet pro učitele). Vstup do půdních prostor je zajištěn stávajícím bočním schodištěm, které je přístupno pro žáky a učitele z 1. patra, druhé schodiště bylo vybudováno na druhé straně budovy na místě bývalého kabinetu českého jazyka a je přístupno z patra druhého. Kromě těchto dvou přístupových cest je možné používat výtah, čímž se škola stala bezbariérovou. Externí výtah je umístěn na větší (severní) terase školy a je přístupný i zvenku – na terasu vedou nově schody z prostoru bočního vchodu do tělocvičny, které jsou vybaveny zařízením pro vozíčkáře. Výtah je přístupný z každého patra.

Na budově školy se kromě středové části měnil krov, což byla jedna z nejnáročnějších položek stavby. Bylo nutno dodržet navržená protipožární opatření, což byl zejména  požadavek na uzavření hlavního vnitřního schodiště, jeho oddělení od stávajících chodeb. Chodby byly proto přepaženy prosklenými protipožárními stěnami a hlavní snahou bylo, aby více zdobily než rušily atmosféru krásných širokých chodeb.  Dále byly v chodbě ve 2. patře směrem k novému bočnímu schodišti vyměněny všechny obyčejné dveře do učeben a na dívčí toalety za dveře protipožární. Ve druhém patře přibyla bezbariérová toaleta, nové toalety jsou samozřejmě i na půdě.

Provedenou vestavbou a jsme pomohli škole zvýšit kvalitu výuky a doufáme, že stoupla i atraktivita studia na gymnáziu.

Projektant:  

Objednatel: Gymnázium Třeboň      

Realizováno: 03/2018 – 11/2018