Rekreačně odpočinkové zařízení Knížecí cesta, Bližší Lhota

V obci Bližší Lhota byla zrekonstruována bývalá lesovna a hájenka na apartmánový hotel Knížecí cesta s wellness zařízením.

Název hotelu je odvozen od cesty vedoucí od mostu k budově hotelu, dřívější budově Schwarzenberské lesní správy, které se říkalo knížecí.

Objekt původně sloužil vedoucímu polesí a hajným, kteří spravovali lesní hospodářství pro majitele knížete Schwarzenberga. Lesovna se nachází na svahu směrem k Lipenské nádrži a je přímo proti Horní Plané. Skládá se z hlavní budovy (zámečku) a hospodářských budov, stodoly a stájí. V Lesovně měly být vybudovány bytové jednotky, investor však záměr přehodnotil a zřídil zde apartmánový hotel Knížecí cesta. Cely objekt byl opravován dle dobových fotografií a záznamů do podoby, kterou měl v osmnáctém století, a to i v interiérech, kde se našly zbytky původních maleb, které byly také zrekonstruovány.

Stavba se nachází v Šumavské přírodě, kde zima přichází brzo a je drsnější než v oblastech kolem Českého Krumlova. Práce musely být rozplánovány tak, aby do zimy byly venkovní práce hotovy a pracovalo se na opravě interiérů. Zároveň se pracovalo na rekonstrukci hájenky, která leží pod areálem lesovny. V této budově je byt správce komplexu, a ubytování hostů. Dále se prováděla práce na terénních venkovních úpravách. Zvláště zajímavá byla rekonstrukce rybníka, který se nachází za hlavní budovou a nad kterým se provedla výstavba wellness objektu se saunou a odpočinkovou místností s výhledem na Lipenské jezero. Tato budova svým vzhledem imituje šumavský seník. Veškeré venkovní práce musely ladit s okolní Šumavskou přírodou. Na obnově se používal tradiční materiál kámen, dřevo a cihla, které zdůrazňují starou Šumavskou architekturu.

 

 

Jedná se o velmi citlivou rekonstrukci velkého objektu na rekreačně odpočinkové zařízení se snahou o zachování dobové podoby z 18. století na straně jedné a na straně druhé s využitím všech moderních prvků tak, aby návštěva Knížecí cesty byla v dnešní uspěchané době pohlazením pro duši všem návštěvníkům.

Projektant:  

Objednatel: Mactra a.s.

Realizováno: 07/2015 – 02/2018