Synagoga, Český Krumlov

Společnost Vidox realizovala v roce 2012 rozsáhlou kompletní rekonstrukci významné kulturní památky, včetně konzervace nově objevených historických maleb v interiéru. Celá revitalizace byla prováděna s respektem k památkové hodnotě celého objektu a s úsilím zachovat všechny původní prvky. 

Opravy vnitřních prostor byly prováděny v hlavní lodi synagogy a v bývalém rabínském bytě. Na zednické práce realizované ve vnitřních prostorách budovy navazovaly práce restaurátorské, jejichž výsledkem je výmalba dle dochovaných nálezů.

Díky dobovým snímkům, nalezeným v krumlovském fotoateliéru Seidel z exteriéru a interiéru synagogy bylo možné prostor věrně rekonstruovat i s řadou zajímavých a důležitých detailů, které se už nedochovaly. Náročnost celé akce zvyšoval ztížený i přístup těžké techniky do celého areálu objektu. Součástí zakázky byly i zahradnické práce v bezprostředním okolí stavby.   

Projektant: SP STUDIO, s. r. o.

Objednatel: Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.

Realizováno: 2012–2013