Výrobní strojírenský areál Meta

Výrobní hala společnosti Meta se nachází v Rudolfovské ulici v Českých Budějovicích. Vlastní objekt haly je tvořen výrobní halou a navazující dvoupodlažní vestavbou s provozně administrativním a technickým zázemím. Hala je jednopodlažní, dvoulodní , s primární nosnou konstrukcí tvořenou betonovými rámy.

Zastřešená je střechou s malými sedlovými spády kolmými k hřebeni, odvodňovací žlaby jsou kryté převýšenými atikami. Dvoupodlažní vestavek je navržen jako montovaný, železobetonový, s plochou střechou. Předstupující římsa tvoří slunolam. Vstup je zvýrazněn formou převýšené pultové ocelové markýzy. Obvodový plášť haly je ze sendvičových PUR panelů, vestavek zděný, s hladkou omítkou na zateplovací systém. Předstupující hmota trafostanice a kolárny jsou obložené vlnitým plechem. Navazující venkovní pergola je tvořená betonovými rámy s částečnou výplní ve formě slunečních lamel. Součástí realizace výrobní haly byly ještě areálové komunikace a zpevněné plochy, opěrné zdi, oplocení včetně vjezdových bran, sadové a zahradní úpravy, areálové rozvody inženýrských sítí.

Projektant: Hlavní inženýr a architekt projektu: Adam Lenc, Interproject, s.r.o., Lannova 10, 370 01 České Budějovice

Objednatel: Mefab s.r.o.

Realizováno: 2014 – 2015